I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ครบรอบ 133 ปี กระทรวงยุติธรรม 

ข่าวสาร

ครบรอบ 133 ปี กระทรวงยุติธรรม

25 มีนาคม 2567 125

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ และนางพิมศิณี โลหิตกุล รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี โดยมี นายสำรวม บุญเสริม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับและรับมอบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร