แผนผังเว็บไซต์
ข่าว ธพส.
09 พฤศจิกายน 2561

ธพส.ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ธพส.ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561อ่านต่อ
07 พฤศจิกายน 2561

ธพส. จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5

ธพส. จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5อ่านต่อ
06 พฤศจิกายน 2561

ธพส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (Aviation Business Training Center) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ธพส. เข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) และศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการบิน (Aviation Business Training Center) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อ่านต่อ
01 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561อ่านต่อ
29 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"

ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"อ่านต่อ
26 ตุลาคม 2561

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารรัฐประศาสนภักดีอ่านต่อ
25 ตุลาคม 2561

ธพส. ได้คะแนน ITA 93.21 ขึ้นสู่ลำดับที่ 6 ของ 54 รัฐวิสาหกิจ

ธพส. ได้คะแนน ITA 93.21 ขึ้นสู่ลำดับที่ 6 ของ 54 รัฐวิสาหกิจอ่านต่อ
24 ตุลาคม 2561

ธพส. ร่วมกันรดน้ำพรวนดิน กำจัดวัชพืช เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2561

ธพส. ร่วมกันรดน้ำพรวนดิน กำจัดวัชพืช เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2561อ่านต่อ
23 ตุลาคม 2561

ธพส. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ธพส. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชอ่านต่อ
19 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2018

ภาพบรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2018อ่านต่อ
อัลบั้มภาพ ธพส.
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์