แผนผังเว็บไซต์
ข่าว ธพส.
11 กรกฎาคม 2562

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซน C

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซน Cอ่านต่อ
08 กรกฎาคม 2562

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซนซี

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซนซีอ่านต่อ
08 กรกฎาคม 2562

ธพส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าเยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์

ธพส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าเยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์อ่านต่อ
25 มิถุนายน 2562

ธพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

ธพส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10อ่านต่อ
21 มิถุนายน 2562

ธพส. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation)

ธพส. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation)อ่านต่อ
20 มิถุนายน 2562

ธพส. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือโครงการการก่อสร้างศูนย์ราชการฯ โซน C

ธพส. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือโครงการการก่อสร้างศูนย์ราชการฯ โซน Cอ่านต่อ
17 มิถุนายน 2562

ธพส. และหน่วยงานราชการ เข้าประชุมกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการครั้งที่ 2/2562

ธพส. และหน่วยงานราชการ เข้าประชุมกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการครั้งที่ 2/2562อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2562

ธพส. ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดอบรมอาสาจราจรและป้องกันเหตุอาชญากรรม ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธพส. ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดอบรมอาสาจราจรและป้องกันเหตุอาชญากรรม ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
11 มิถุนายน 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
10 มิถุนายน 2562

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่านต่อ
อัลบั้มภาพ ธพส.
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์