แผนผังเว็บไซต์
ข่าว ธพส.
27 พฤศจิกายน 2563

ธพส. กสท ทีโอที จับมือเปิดโครงการ FREE WiFi By GovComplex เพิ่มคุณภาพการให้บริการในศูนย์ราชการฯ

ธพส. กสท ทีโอที จับมือเปิดโครงการ FREE WiFi By GovComplex เพิ่มคุณภาพการให้บริการในศูนย์ราชการฯอ่านต่อ
27 พฤศจิกายน 2563

ธพส. ร่วมยินดีวันครบรอบ 23 ปี สำนักงานเขตหลักสี่

ธพส. ร่วมยินดีวันครบรอบ 23 ปี สำนักงานเขตหลักสี่อ่านต่อ
25 พฤศจิกายน 2563

อธิบดีกรมธนารักษ์เยี่ยมชมจุดลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

อธิบดีกรมธนารักษ์เยี่ยมชมจุดลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”อ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการนำทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์โดยวิธีการประมูล ห้องเลขที่ BM-๑-๐๗๐/๓ ขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตรอาคารรัฐประศาสนภักดี

ประกาศผลการนำทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์โดยวิธีการประมูล ห้องเลขที่ BM-๑-๐๗๐/๓ ขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตรอาคารรัฐประศาสนภักดีอ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2563

ธพส. อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ธพส. อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2563

ธพส. ร่วมยินดีวันครบรอบ 19 ปี สปสช.

ธพส. ร่วมยินดีวันครบรอบ 19 ปี สปสช.อ่านต่อ
24 พฤศจิกายน 2563

ธพส. ร่วมยินดีวันครบรอบ 24 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร

ธพส. ร่วมยินดีวันครบรอบ 24 ปี กรมกิจการพลเรือนทหารอ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2563

ธพส. จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ธพส. จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการนำทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์โดยวิธีการประมูล ห้องเลขที่ BM-๑-๐๗๐/๓ ขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร อาคาร รัฐประศาสนภักดี ระยะเวลาสัญญา ๓ ปี

ประกาศการนำทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์โดยวิธีการประมูล ห้องเลขที่ BM-๑-๐๗๐/๓ ขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร อาคาร รัฐประศาสนภักดี ระยะเวลาสัญญา ๓ ปีอ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการนำทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์โดยวิธีการประมูล ห้องเลขที่ BM-๑-๐๗๑/๕ ขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร อาคาร รัฐประศาสนภักดี ระยะเวลาสัญญา ๓ ปี

ประกาศการนำทรัพย์สินออกหาผลประโยชน์โดยวิธีการประมูล ห้องเลขที่ BM-๑-๐๗๑/๕ ขนาดพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร อาคาร รัฐประศาสนภักดี ระยะเวลาสัญญา ๓ ปีอ่านต่อ
อัลบั้มภาพ ธพส.
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์