แผนผังเว็บไซต์
ข่าว ธพส.
08 เมษายน 2563

การติดต่องานกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

การติดต่องานกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19อ่านต่อ
03 เมษายน 2563

ธพส. ขานรับนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาล ปรับลดค่าเช่าพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ธพส. ขานรับนโยบาย COVID-19 ของรัฐบาล ปรับลดค่าเช่าพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอ่านต่อ
01 เมษายน 2563

ธพส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรมควบคุมโรค ประชุมป้องกันโควิด-19

ธพส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรมควบคุมโรค ประชุมป้องกันโควิด-19อ่านต่อ
01 เมษายน 2563

ธพส. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมควบคุมโรค ประชุมป้องกันโควิด-19

ธพส. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมควบคุมโรค ประชุมป้องกันโควิด-19อ่านต่อ
20 มีนาคม 2563

ธพส. ต้อนรับผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ธพส. ต้อนรับผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)อ่านต่อ
20 มีนาคม 2563

ธพส. ส่งมอบรั้วโครงการพัฒนาชุมชน (ทาสีรั้ว) ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข

ธพส. ส่งมอบรั้วโครงการพัฒนาชุมชน (ทาสีรั้ว) ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุขอ่านต่อ
20 มีนาคม 2563

ธพส. ร่วมประชุมการศึกษารายละเอียดและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างถานนหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๑๑

ธพส. ร่วมประชุมการศึกษารายละเอียดและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างถานนหมายเลข ๑๐ และหมายเลข ๑๑อ่านต่อ
06 มีนาคม 2563

ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”อ่านต่อ
03 มีนาคม 2563

ธพส. ร่วมพิธีนำทรายเสกจากพิธีตอกเสาเอก ลงหลุมเสาเอก โครงการศูนย์ราชการฯ โซนซี

ธพส. ร่วมพิธีนำทรายเสกจากพิธีตอกเสาเอก ลงหลุมเสาเอก โครงการศูนย์ราชการฯ โซนซีอ่านต่อ
03 มีนาคม 2563

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ไม่พบผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ไม่พบผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19อ่านต่อ
อัลบั้มภาพ ธพส.
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์