แผนผังเว็บไซต์
ข่าว ธพส.
23 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

ประกาศผู้ชนะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดอ่านต่อ
21 มิถุนายน 2565

DAD จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ เคหะชุมชนหลักสี่

DAD จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ เคหะชุมชนหลักสี่อ่านต่อ
18 มิถุนายน 2565

ประธานกรรมการบริหาร DAD ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

ประธานกรรมการบริหาร DAD ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์อ่านต่อ
18 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการบริหาร DAD เยี่ยมชมความสำเร็จอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

คณะกรรมการบริหาร DAD เยี่ยมชมความสำเร็จอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์อ่านต่อ
13 มิถุนายน 2565

กทม. จับมือ DAD ทุ่มงบกว่า 45 ล้านบาท จ่ายให้การรถไฟฯ เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

กทม. จับมือ DAD ทุ่มงบกว่า 45 ล้านบาท จ่ายให้การรถไฟฯ เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอ่านต่อ
09 มิถุนายน 2565

DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กกต. ครบรอบ 24 ปี

DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กกต. ครบรอบ 24 ปีอ่านต่อ
07 มิถุนายน 2565

DAD ให้การต้อนรับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

DAD ให้การต้อนรับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
06 มิถุนายน 2565

DAD ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565

DAD ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565อ่านต่อ
02 มิถุนายน 2565

DAD จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์จราจรให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

DAD จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์จราจรให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องอ่านต่อ
02 มิถุนายน 2565

DAD มาแรงต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ”

DAD มาแรงต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ”อ่านต่อ
อัลบั้มภาพ ธพส.
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์