แผนผังเว็บไซต์
สมัครงาน

ใบสมัครงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
05 สิงหาคม 2565

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนการตลาด 2 (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนการตลาด 2 (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
05 สิงหาคม 2565

ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา

ดูรายละเอียดผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา
01 สิงหาคม 2565

ผลการคัดเลือก ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดผลการคัดเลือก ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 1 อัตรา
27 กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนการตลาด 2 จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนการตลาด 2 จำนวน 1 อัตรา
19 กรกฎาคม 2565

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
19 กรกฎาคม 2565

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 จำนวน 1 อัตรา
18 กรกฎาคม 2565

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
11 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
07 กรกฎาคม 2565

ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบัญชีทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบัญชีทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
06 กรกฎาคม 2565
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์