แผนผังเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ (e-bidding)ดูรายละเอียด
20 กรกฎาคม 2565
สถานะ : -
ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ (e-bidding)ดูรายละเอียด
20 กรกฎาคม 2565
สถานะ : -

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)ดูรายละเอียด
12 กรกฎาคม 2565
สถานะ : -
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์

วิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2

วิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2ดูรายละเอียด
30 มิถุนายน 2565
สถานะ : -
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์

ประกาศเชิญชวน งานจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศเชิญชวน งานจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ดูรายละเอียด
21 มิถุนายน 2565
สถานะ : -

วิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)ดูรายละเอียด
17 มิถุนายน 2565
สถานะ : -
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อ Online เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อ Online เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียด
13 มิถุนายน 2565
สถานะ : -

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการเช่าใช้เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการเช่าใช้เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียด
06 มิถุนายน 2565
สถานะ : -

ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565
สถานะ : -

ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดูรายละเอียด
27 เมษายน 2565
สถานะ : -
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์