I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ติดต่อเรา 
  • รับฟังความคิดเห็น / เสนอแนะ / E–Service 

รับฟังความคิดเห็น / เสนอแนะ / E–Service

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว *

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ อ่านต่อได้ที่
นโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : 0 2142 2233 , 0 2142 2203
โทรสาร : 0 2143 8888-9
อีเมล : info@dad.co.th
ขอเส้นทาง