I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ผนึก ปณด บริการ“โลจิสติกส์”ครบวงจร เสิร์ฟลูกค้าผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าพัฒนาโครงการ 

ข่าวสาร

ธพส. ผนึก ปณด บริการ“โลจิสติกส์”ครบวงจร เสิร์ฟลูกค้าผู้เช่าพื้นที่และลูกค้าพัฒนาโครงการ

02 กุมภาพันธ์ 2567 138
ธพส. เพิ่มความสะดวกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และลูกค้าอื่นๆ จับมือไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น เปิดบริการขนย้ายเอกสาร และพื้นที่เก็บเอกสาร ตอกย้ำบริการ one – stop service แบบมืออาชีพ
 
วันที่ 1 ก.พ. 67 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development และ นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการขนย้ายเอกสารและคลังเอกสาร ระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน และให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครอบคลุมทั้งอาคาร A อาคาร B และอาคาร C ที่จะทยอยเปิดใช้งานราวเดือนเมษายนปีนี้ รวมถึงให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆของ ธพส. และผู้ที่มีความสนใจ
 
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า ธพส. มีความตั้งใจที่จะช่วยลดภาระการขนย้าย และการจัดเก็บเอกสาร ให้แก่ลูกค้าและผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอกย้ำนโยบายด้านการบริการแบบ one – stop service จึงได้เกิดเป็นความร่วมมือครั้งนี้ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นมืออาชีพด้านบริการขนย้าย ที่จะมาอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของ ธพส. ได้ โดยเมื่ออาคาร C เปิดให้บริการ เชื่อว่าจะมีผู้เช่าที่ต้องการย้ายสำนักงานจากอาคาร A และอาคาร B ไปยังอาคาร C รวมถึงผู้เช่ารายใหม่ที่จะย้ายจากภายนอกเข้ามาในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนั้นความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมลูกค้าในธุรกิจรับพัฒนา ก่อสร้าง และบริหารจัดการอาคาร ที่ ธพส. กำลังขยายออกไปอีกด้วย
 
ทั้งนี้ในความร่วมมือครั้งนี้ ยังรวมไปถึงการให้บริการพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ซึ่ง ธพส. ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 5 ของอาคารจอดรถ B ขนาด 3,200 ตารางเมตร ให้ ปณด นำไปตกแต่งจัดเป็นสถานที่บริการจัดทำที่เก็บเอกสารและสิ่งของ รวมถึงดำเนินการให้บริการขนย้ายทรัพย์สิน พัสดุ ให้กับผู้เช่าในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ หรือผู้ที่มีความสนใจใช้บริการอื่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานผู้เช่าพื้นที่ โดยระหว่างนี้ก็จะศึกษาความเป็นไปได้ว่าภายหลังครบกำหนด 1 ปี ของการทำข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุน หรือการให้เช่าพื้นที่ดำเนินการระหว่าง ธพส. กับ ปณด ต่อไปในอนาคต
 
นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ปณด กล่าวว่า บริษัทฯ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริหารการขนส่งทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมา ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น ได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP (Good Storage Practice) และบริหารแผนจัดส่งแบบ GDP (Good Distribution Practices) ที่ทันสมัยมาใช้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้ความมั่นใจด้วยแผนบริหารการจัดส่งและส่งมอบที่ตรงเวลา On Time Delivery รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในระบบการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) ตามหลักมาตรฐานสากล
 
สำหรับความร่วมมือในการให้บริการขนย้ายและคลังเอกสาร ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้บรูณาการด้านทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารคลังสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างยิ่ง
 
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจัดเก็บเอกสารสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นข้อมูลลับ เนื่องจากในข้อตกลงครั้งนี้ได้ครอบคลุมถึงด้านความปลอดภัย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันเก็บรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่แจ้งว่าเป็นข้อมูลลับ โดยจะรวมถึงการป้องกันการละเมิด การรั่วไหลของข้อมูลลับดังกล่าว โดยจะมีรายงานให้ผู้ใช้บริการรับทราบทันทีหากพบว่ามีการละเมิดหรือมีการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งข้อมูลความลับนี้ แม้ว่าจะสิ้นสุดข้อตกลง (MOU) ก็จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไป