I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ครบรอบ 92 ปี กรมสรรพสามิต 

ข่าวสาร

ครบรอบ 92 ปี กรมสรรพสามิต

19 กุมภาพันธ์ 2567 272

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กรมสรรพสามิต ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร