I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 

ข่าวสาร

สวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

15 มกราคม 2567 195

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2567 พลตำรวจตรี ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐