I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

ข่าวสาร

พระราชทาน ส.ค.ส.

26 มกราคม 2567 141

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ พระราชทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหมพุทธศักราช 2567 แก่นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายธีธัช สุขสะอาด และนายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567