I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประชุมชี้แจงผู้ได้รับสิทธิที่พักอาศัย 

ข่าวสาร

ประชุมชี้แจงผู้ได้รับสิทธิที่พักอาศัย

04 มีนาคม 2567 189

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นายชยพล ลาภศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด และนายศิรัฎช์ ปธานะพานิช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมชี้แจงผู้ได้รับสิทธิโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แปลง นบ.380 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ห้องไมดาส 1 ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี