I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ 
  • โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัย กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัย กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ข้อมูลโครงการ
อาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักอาศัยขนาด 40 ตารางเมตร จำนวน 76 ห้อง พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 3,960 ตารางเมตร จำนวนรวม 4 อาคาร

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อก่อสร้างอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยสถานที่ทำงานและศูนย์บริการสำหรับข้าราชการพลเรือน

สถานที่
แต่ละอาคารตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแต่ละแปลง ดังนี้
    1) แปลงหมายเลขทะเบียน กท.2918 (บางส่วน) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
    2) แปลงหมายเลขทะเบียน กท.0475 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
    3) แปลงหมายเลขทะเบียน กท.1060 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
    4) แปลงหมายเลขทะเบียน นบ.380 (บางส่วน) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ค่าก่อสร้าง
4 อาคารรวม 267.1 ล้านบาท และงบดำเนินการโครงการ 4 อาคารรวม 21 ล้านบาท

แนวทางการดำเนินโครงการ
ธพส.เป็นผู้ดำเนินการ จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และดำเนินการบริหารงานก่อสร้างโครงการ ตามแผนงานคาดว่าเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2564 แล้วเสร็จปี 2565