I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ อาคารสำนักงาน โซนซี

ข้อมูลโครงการ
อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน ให้ส่วนราชการใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติงาน อาคารสูง 11 ชั้น (รวมลานจอดรถใต้ดิน) มีพื้นที่ให้เช่าใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานประมาณ 350,000 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์โครงการ
พัฒนาโครงการเป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานให้ส่วนราชการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

สถานที่
โครงการ ตั้งอยู่ติดกับโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการอาคารสำนักงานโซนซี 81 ไร่เศษ

ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างประมาณ 22,000 ล้านบาท

แนวทางการดำเนินโครงการ
ธพส.เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงการ ระดมทุนค่าก่อสร้างโดยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) และบริหารโครงการทั้งหมด โครงการอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามแผนงานคาดว่าโครงการจะสร้างเสร็จในปลายปี 2564