I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ 
  • ประกาศเจตจำนงค์สุจริต 

ประกาศเจตจำนงสุจริต

3ก.พ. 64

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2564

24เม.ย 63

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2563

15พ.ค 62

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2562

26เม.ย 61

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2561