I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมเยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

26 มกราคม 2561 180

          คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมเยี่ยมชมพร้อมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561