I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้เข้าร่วมประกวดอาคาร ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 MEA Energy Saving Building 2017 

ข่าวสาร

ธพส. ได้เข้าร่วมประกวดอาคาร ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 MEA Energy Saving Building 2017

25 มกราคม 2561 179

          ธพส. ได้เข้าร่วมประกวดอาคารเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5 ในกลุ่มอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงานศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า และรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2017 โดยได้มีการนำเสนอผลงานด้านมาตรการอนุรักษ์พลังงาน/ด้านกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม และคณะกรรมการได้เดินตรวจเยี่ยมชมโครงการติดต่อระบบฟลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารรัฐประศาสนภักดี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561