I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวสาร

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

22 มกราคม 2561 201

              นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561