I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส 

ข่าวสาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส

22 มกราคม 2561 165

            ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ณ สำนักงาน ธพส. 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561