I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • การไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส. 

ข่าวสาร

การไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส.

18 มกราคม 2561 139

         นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส ณ สำนักงาน ธพส. อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์    ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561