I-ig I-face

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 สำนักงานศาลปกครอง 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 สำนักงานศาลปกครอง

09 มกราคม 2561 79

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ณ ศาลปกครอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561