I-ig I-face

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส. 

ข่าวสาร

ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส.

04 มกราคม 2561 163

          ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ณ สำนักงาน ธพส. อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560