I-ig I-face

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรมการพัฒนาชุมชน 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรมการพัฒนาชุมชน

04 มกราคม 2561 78

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560