I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ เคหะชุมชนหลักสี่ 

ข่าวสาร

DAD จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ เคหะชุมชนหลักสี่

21 มิถุนายน 2565 107

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) ปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีช่างตัดผมจากโรงเรียนคุณโจมาให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพมหานคร