I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประธานกรรมการบริหาร DAD ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

ประธานกรรมการบริหาร DAD ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

18 มิถุนายน 2565 119

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการบริหาร และ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ร่วมแสดงความยินดีกับนางบุษกร ปราบณศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ ณ อาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร