I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • คณะกรรมการบริหาร DAD เยี่ยมชมความสำเร็จอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

คณะกรรมการบริหาร DAD เยี่ยมชมความสำเร็จอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

18 มิถุนายน 2565 162

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหาร นำคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม โดยอาคารดังกล่าว DAD ได้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้เป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน มีความสูง 4 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ