I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กทม. จับมือ DAD ทุ่มงบกว่า 45 ล้านบาท จ่ายให้การรถไฟฯ เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

กทม. จับมือ DAD ทุ่มงบกว่า 45 ล้านบาท จ่ายให้การรถไฟฯ เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

13 มิถุนายน 2565 166
กรุงเทพมหานคร บูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดเตรียมงบประมาณกว่า 45 ล้านบาท ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมทางข้ามทางรถไฟจากถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ (ถนนหมายเลข 8 พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งยังรองรับพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ปรับปรุง
เส้นทางเข้าออกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จากถนนแจ้งวัฒนะซอย 9 เข้าสู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และเส้นทางเชื่อมทางข้ามทางรถไฟจากถนนวิภาวดีรังสิตเข้าสู่
ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ (ถนนหมายเลข 8 กับถนนกำแพงเพชร 6 โดย DAD ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ระหว่างสถานีบางเขน-หลักสี่ บริเวณจุดตัดทางข้ามจากถนนหมายเลข 8 ไปยังถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มเส้นทางการเข้าออก การระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน และการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 45 ล้านบาท เพื่อชำระค่าใช้จ่ายให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็นงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 23,790,395 บาท ดังนี้ 1. ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม และ 2. ค่าก่อสร้างค่าทางผ่านเสมอระดับชนิดแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปและค่าควบคุมงาน ส่วน DAD ได้จัดเตรียมงบประมาณ จำนวน 21,588,126 บาท ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดพนักงานของการรถไฟฯ ทำหน้าที่ควบคุมการปิดกั้นถนน 3 คน 2. ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกั้นถนน (ระยะเวลา 5 ปี) 3. ค่าปรับปรุงระบบ CTC เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ 4. ค่าก่อสร้างบ้านพัก และซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นถนนฯ และค่าควบคุมงาน 5. ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางผ่าน (ระยะเวลา 5 ปี) และ 6. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญา
 
นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มณฑลทหารบกที่ 11 การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ DAD รวม 6 หน่วยงาน ได้บูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) เพื่อเป็นการรองรับการจราจรของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกเส้นทางเข้าออกด้านทิศตะวันตกของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยกรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 1,300 เมตร วงเงินงบประมาณ 320 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566
 
ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบริหารจัดการการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และพื้นที่โดยรอบให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มความสามารถ”