I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กกต. ครบรอบ 24 ปี 

ข่าวสาร

DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กกต. ครบรอบ 24 ปี

09 มิถุนายน 2565 146

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี และได้ร่วมมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ