I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD ให้การต้อนรับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

DAD ให้การต้อนรับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

07 มิถุนายน 2565 175

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวิทิต น้อยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วังน้อยเบเวอเรซ จำกัด ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐