I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 

ข่าวสาร

DAD ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565

06 มิถุนายน 2565 136

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่
เป็นประธาน โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ณ สวนหน้าบ้านลูกฯ (ตรงข้ามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) ริมถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร