I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์จราจรให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

ข่าวสาร

DAD จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์จราจรให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

02 มิถุนายน 2565 157

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development มอบอุปกรณ์จราจร ให้กับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ประกอบด้วย หมวกนิรภัยจราจร (สีขาว) จำนวน 40 ใบ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง (สีส้ม)จำนวน 52 ตัว กระบองไฟจราจร จำนวน 50 อัน ถุงมือจราจร (สีขาว) จำนวน 100 คู่
รองเท้ายางกันน้ำ (รองเท้าบู๊ท) จำนวน 40 คู่ เพื่อนำไปใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาจราจร โดยมี พันตำรวจตรี มงคล ดวงสว่าง ตำแหน่ง สว.จร
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ ด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด