I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ DAD เป็นประธาน ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิ.ย. 2565 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ DAD เป็นประธาน ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิ.ย. 2565

01 มิถุนายน 2565 109

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย จำกัด หรือ DAD Asset Development ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมี นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมชมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้าง ธพส. ร่วมหมุนวงล้อออกรางวัล ณ ห้องออกรางวัล ชั้น 1 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี