I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

17 มกราคม 2565 377

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 พันตำรวจเอก มารุต สุดหนองบัว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ณ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร