I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง

13 มกราคม 2565 396

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แพทย์หญิงศุภรณี​ ขาววิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 53​ ทุ่งสองห้อง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร