I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการเขตหลักสี่

13 มกราคม 2565 404

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร