I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่

06 มกราคม 2565 788

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร