I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

06 มกราคม 2565 494

เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร