I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สธ. ร่วมกับกรมธนารักษ์ และ ธพส. สร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 

ข่าวสาร

สธ. ร่วมกับกรมธนารักษ์ และ ธพส. สร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

04 มกราคม 2565 464

เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากรสาธารณสุข และอาคารบริการอื่นๆ บนที่ดินของรัฐ” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์ และบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประสานความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดโครงการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐ ตรงตามพันธกิจหลักของ ธพส.