I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 สำนักงานกิจการยุติธรรม 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 สำนักงานกิจการยุติธรรม

29 ธันวาคม 2564 439

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว ภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐