I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

29 ธันวาคม 2564 59
เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 (ภาพบน) และนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ คนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ภาพล่าง) ณ ชั้น 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐