I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

29 ธันวาคม 2564 405

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐