I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. มอบ COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อใช้ป้องกัน COVID-19 

ข่าวสาร

ธพส. มอบ COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อใช้ป้องกัน COVID-19

23 พฤศจิกายน 2564 21

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  ร่วมกับนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบกล่อง COVID Care Box จำนวน 250 กล่อง เพื่อใช้ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชุมชนเคหะหลักสี่และชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข โดยมีนายสุภัทร์ พิมพ์ทรัพย์ รองประธานเคหะชุมชนหลักสี่ ว่าที่ ร.ต.วชิรพล พงษ์เกษ เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ พร้อมด้วยผู้แทนเคหะชุมชนหลักสี่ และนายนิมิต วาระวรรณ ประธานกองเฝ้าระวังชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข เป็นรับผู้รับมอบ ซึ่งภายในกล่อง COVID Care Box ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร จำนวน 2 กระปุก หน้ากากอนามัย จำนวน 4 ห่อ เจลแอลกอฮอล์ 1 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2 ชิ้น เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19