I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานเขตหลักสี่ ครบรอบปีที่ 25 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานเขตหลักสี่ ครบรอบปีที่ 25

23 พฤศจิกายน 2564 22

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร นายชยพล ลาภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สำนักงานเขตหลักสี่ โดยมี นายนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร