I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 25 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 25

19 พฤศจิกายน 2564 35

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 25 โดยมี พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร