I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ให้การต้อนรับ พพ. เยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์ ต้นแบบอาคาร Zero Energy Building 

ข่าวสาร

ธพส. ให้การต้อนรับ พพ. เยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์ ต้นแบบอาคาร Zero Energy Building

10 พฤศจิกายน 2564 50

            เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ผู้บริหารระดับสูง พร้อมร่วมนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 โดยได้เข้าเยี่ยมชม “อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด” ซึ่งได้รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Zero Energy Building

             สำหรับ อาคารธนพิพัฒน์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ออกแบบให้เป็นอาคารที่ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาอาคารใกล้เคียงมาใช้ภายในอาคาร เพื่อให้อาคารใช้พลังงานเกือบเป็นศูนย์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งแผงบังแดดปรับทิศทางอัตโนมัติ ปรับองศาตามทิศทางของการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ เพื่อป้องกันรังสีความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เลือกใช้วัสดุกรอบอาคารที่ช่วยลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ผ่านพื้นผิวหรือวัสดุต่างๆ ส่งผลภายในอาคารมีอุณภูมิเย็นลง เป็นอาคารต้นแบบของความเป็นเลิศทั้งด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน