I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ล้ำ ใช้หุ่นยนต์ “น้องปกป้อง” เฝ้าระวังโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าภายในอาคาร B 

ข่าวสาร

ธพส. ล้ำ ใช้หุ่นยนต์ “น้องปกป้อง” เฝ้าระวังโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าภายในอาคาร B

29 ตุลาคม 2564 144

         บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใช้นวัตกรรมล้ำหน้านำหุ่นยนต์ “น้องปกป้อง” มาตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

          ธพส. ได้นำหุ่นยนต์สำหรับตรวจจับ และเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ชื่อว่า
“น้องปกป้อง” ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก จำนวน 2 ตัว ซึ่งกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีกล้องคอยตรวจจับและสแกนใบหน้าโดยอาศัยระบบปฏิบัติการ AI เป็นตัวสแกนเพื่อวัดอุณหภูมิและตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องภายในรัศมี 5 เมตร และยังสามารถหยุดหรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เอง ทั้งนี้หากพบผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะทำการแจ้งเตือนด้วยเสียงผ่านลำโพงของหุ่นยนต์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          นอกจากการนำหุ่นยนต์มาตรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ธพส. ยังได้นำหุ่นยนต์ “น้องปกป้อง” มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับควันไฟ ก๊าซพิษ และค่าฝุ่น PM 2.5 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อีกด้วย

          สำหรับชื่อหุ่นยนต์ “น้องปกป้อง” ธพส. ได้มาจากการจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยผ่านเพจเฟซบุ๊ก Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับชื่อ “น้องปกป้อง” นั้น ผู้ตั้งชื่อได้ให้เหตุผลของการตั้งชื่อว่า “คอยดูแลและห่วงใยเพื่อน ๆ อยู่ร่วมอาคาร ให้ปลอดภัย”

          ในการนี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อม
ในการจัดระเบียบการจัดสรรพื้นที่มิลเลี่ยนมอลล์ (Million Mall) และร้อยร้านมาร์เช่ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้พื้นที่ของผู้เช่าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการภายในอาคาร B ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
เริ่มคลี่คลาย (Post COVID-19)