I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • รมว. คลัง ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ 

ข่าวสาร

รมว. คลัง ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่

26 ตุลาคม 2564 125

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้ตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 19 - 20 เป็นห้องทำงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และห้องรับรองแขกต่างประเทศ และชั้น 18 เป็นห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลัง