I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านใหม่

07 ตุลาคม 2564 182

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กุลยา ตันติเตมิท เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร