I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมธนารักษ์ท่านใหม่

04 ตุลาคม 2564 192

        เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายประภาศ คงเอียด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร