I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรมพลศึกษาไว้วางใจให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ออกแบบและก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ใช้ที่ราชพัสดุจำนวน 454 ไร่ใน จ.สมุทรปราการ 

ข่าวสาร

กรมพลศึกษาไว้วางใจให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ออกแบบและก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ใช้ที่ราชพัสดุจำนวน 454 ไร่ใน จ.สมุทรปราการ

01 ตุลาคม 2564 247

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ลงนาม MOU กับ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้ออกแบบและก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ภายหลังได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน 454 ไร่ จากนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ กระทรวงการคลัง