I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. มอบแจกันดอกไม้แด่ประธานกรรมการ ธพส. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

ข่าวสาร

ธพส. มอบแจกันดอกไม้แด่ประธานกรรมการ ธพส. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2564 181

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) รับมอบแจกันดอกไม้จาก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ ธพส. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด