I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 10 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 10

23 กันยายน 2564 161

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมด้วย พล.ต.ธนพัฒน์ โชคดารา หัวหน้าฝ่ายกฎหมายประจำสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายคมกฤช ทินกร  ณ อยุธยา รองผู้ว่าการประปานครหลวง และคณะผู้บริหารจาก สำนักการโยธา กองทัพบก กรมธนารักษ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๐)   ณ สำนักงานการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร